گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری الهه سادات شمس زاده

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : الهه سادات شمس زاده

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان