گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری اقای نبی پور

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : علی نبی پور

استان و شهر : تهران - رباطکریم

مشخصات : 9 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 8