گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ابی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهدی عابدی مهدی عابدی

استان و شهر : خراسان رضوی - نیشابور

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 7
کسانی که شاید بشناسید

دوستان