گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ابر نمدی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا بجانی

استان و شهر : آذربایجان شرقی - تبریز

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 5

امتیاز : 11
کسانی که شاید بشناسید

دوستان