گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری آیدا و نقاشیهاش

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ایدا معراجی فرد

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 6

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان