گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری آسمان درخشان

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : محمد رضا ادیم

استان و شهر : خراسان شمالی - بجنورد

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 8

امتیاز : 12
کسانی که شاید بشناسید

دوستان