گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری آرش احمدنژاد

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : آرش احمدنژاد

استان و شهر : چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 9

امتیاز : 2