گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری آثار ثمین

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ثمین امینی فرد

استان و شهر : فارس - شیراز

مشخصات : 9 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان