گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری آتریسا خمیری ماگ

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه عبدالعلی زاده

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 4
کسانی که شاید بشناسید

دوستان